Vítame Vás....


Nemocnica Bánovce:

 • je všeobecná nemocnica – neštátne zdravotnícke zariadenie
 • poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou s rozlohou 462 km2 a s počtom približne 38.385 obyvateľov
poskytuje:
 • všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
 • špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
 • zdravotnú starostlivosť v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
 • zdravotnú starostlivosť v zariadení jednodňovej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • ústavnú lôžkovú zdravotnú starostlivosť
 • ústavnú pohotovostnú službu
 • zabezpečuje činnosť oddelenia liečebnej výživy a stravovania
zdravotnú starostlivosť poskytuje
 • na 4 všeobecných ambulanciách
 • v 15 odboroch špecializovancej ambulantnej starostlivosti
 • na 3 oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • na 118 lôžkach akútnej lôžkovej starostlivosti v základných odboroch,
 • na 50 lôžkach klinickej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých.

Spojovateľka

Telefón:
038/ 762 4111

Kontakty

NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.
Hviezdoslavova 23/3
957 01 Bánovce nad Bebravou