Obrazok 3
Nachádzaš sa tu: www.nemocnicabn.sk Nemocnica Aktuality

Novootvorená alergologická ambulancia v Nemocnici Bánovce

Vedenie Nemocnice Bánovce oznamuje verejnosti, že od 1. 7. 2014 v Nemocnici Bánovce začína činnosť alergologická ambulancia pod vedením MUDr. Tatiany HAČKOVEJ.

Počas letných mesiacov (júl, august 2014) ambulancia bude ordinovať vo štvrtky od 7.00 do 15.00 hod. (s výnimkou 20.8. – 29.8.2014 dovolenka).

Na vyšetrenie sa môžete objednať: tel. č.    038/7624303 - pondelok, utorok, streda, piatok

     038/7624232 - štvrtok.

 

Nemocnica Bánovce rozšírila jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore ORL

Bánovce nad Bebravou 2.4.2014 – V Nemocnici Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., patriacej do zdravotníckych zariadení skupiny UNIPHARMA, rozšírili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v oblasti ORL, ktorá sa špecializuje na operácie v orofaciálnej oblasti. Pacienti tak nebudú musieť kvôli operačnému zákroku cestovať do vzdialených miest v regióne.

Doteraz nemocnica poskytovala jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore: chirurgia, ortopédia, traumatológia a urológia, plastická a estetická chirurgia. Vedenie nemocnice sa neustále snaží rozširovať škálu poskytovanej zdravotnej starostlivosti predovšetkým v oblastiach, ktoré sú nedostatkové v regióne. „Je pre nás samozrejmosťou zlepšovať dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, preto plánujeme aj otvorenie detskej kardiologickej ambulancie najneskôr koncom apríla 2014,“ spresnila Mina Bobocká, riaditeľka nemocnice Bánovce, 3. súkromnej nemocnice, s.r.o.

Objednávky na konzultačné vyšetrenia prijíma nemocnica denne na čísle 038/ 760 82 68.

Pre našich najmenších pacientov

21. augusta 2013 navštívil našu nemocnicu zástupca firmy HELLA pán Martin Ragula, manažér útvaru riadenia ľudských zdrojov. Spolu s pani riaditeľkou nemocnice Minou Bobockou zavítali na detské oddelenie, kde pán Ragula odovzdal personálu oddelenia vecné dary v podobe hračiek pre našich najmenších pacientov. Dieťa znáša ochorenie zvyčajne ťažšie ako dospelý. Niekedy si  zdravotný stav dieťaťa vyžaduje pobyt v nemocnici, čo je pre dieťa aj pre rodiča "výnimočný stav". Teší nás, že v našom okolí sa nájdu ľudia, ktorí myslia aj na detských pacientov a  snažia im spríjemniť pobyt v  nemocnici napríklad aj takýmto spôsobom. Ďakujeme.Nepodceňujme skrytú hrozbu aneuryzmy brušnej aorty

Znel hlavný odkaz prednášok, ktoré odzneli na odbornom seminári v Bánovciach nad Bebravou, ktorý zorganizovala Nemocnica Bánovce – 3. Súkromná nemocnica, s.r.o. Bánovce nad Bebravou v spolupráci s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava   pre pozvaných lekárov a sestry z nášho regiónu.

"Vážené dámy a páni, milí kolegovia, vítam vás na dnešnom seminári, ktorý bude venovaný problematike aneuryzmy brušnej aorty. Dovoľte, aby som medzi nami privítala vzácnych prednášajúcich hostí", povedala vo svojom príhovore riaditeľka nemocnice Mina Bobocká. 

Odborným garantom seminára bol Alexander Klabník, primár interného oddelenia, ktorý ho otvoril formou prezentácie k uvedenej problematike. „Traja zo štyroch pacientov s aneuryzmou brušnej aorty nepociťujú žiadne ťažkosti a prvým príznakom je až jej ruptúra-často končiaca smrťou," zdôraznil počas svojho vstupu Alexander Klabník. "Účinnou možnosťou včasného odhalenia a prevencie zbytočných úmrtí je skríning pomocou ultrazvuku," vysvetľuje primár interného oddelenia Nemocnice Bánovce.
O praktických skúsenostiach malej nemocnice s disekciou aorty hovoril Peter Trnovský, kardiológ. „Posledné roky sa v našom relatívne malom regióne nahromadili prípady disekcie. Aj napriek tomu sa ukázalo, že aj pri relatívne menej výkonných prístrojoch sa pri dostatočnom stupni podozrenia a následného vyšetrenia pacienta, dokáže vysloviť významné podozrenie, ktoré môže pacientovi zachrániť život," prizvukoval Peter Trnovský.

Prednáška Vladimíra Šefránka cievneho chirurga z Kliniky cievnej chirurgie NÚSCHa SZU bola venovaná odbornému aj praktickému pohľadu k danej téme: „Aneuryzma brušnej aorty je závažné ochorenie s pomerne vysokou úmrtnosťou. Vyskytuje sa u starších vekových skupín. Treba po tomto ochorení pátrať, pretože ak dôjde k prasknutiu, ruptúre, aneuryzmy, tak osud pacienta je praktický spečatený," často upozorňoval počas svojho vstupu Vladimír Šefránek. 

Prítomní lekári si v prednáške Ivana Vuleva.primára diagnostickej a intervenčnej radiológie NÚSCH vypočuli,že v prípade aneuryzmy brušnej aorty je optimálnou alternatívou pre pacienta endovaskulárna liečba pacienta v porovnaní s chirurgickou. „Máme o tom dostatočné dôkazy z lekárskej praxe," povedal jednoznačne Ivan Vulev. 

Správny manažment pacienta s aneuryzmou brušnej aorty je alfou a omegou v úspešnosti liečby.vyznelo z prednášky M.Tótha z Kardiologickej kliniky NÚSCH a SZU a v závere informoval prítomných lekárov o výsledkoch endovaskulárnej liečby za posledný rok.

Na záver odborného seminára sa prednášajúcim hosťom a prítomným lekárom poďakoval Alexander Klabník.

Praktickí lekári aj špecialisti z regiónu TSK mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími vedeckými a praktickými poznatkami z danej oblasti. „ Dnešný seminár bol z hľadiska odbornosti pre lekársku prax veľmi dobrý. Hlavná téma bola o prípadoch,kedy dochádza k prasknutiu brušnej aorty a o včasnom rozpoznaní pomocou ultrazvuku a následnej bezodkladnej liečby. Touto cestou sa chcem v mene kolegov poďakovať manažmentu nemocnice a internému oddeleniu za organizáciu tohoto seminára," povedala na záver Mária Hoosová, praktická lekárka pre dospelých.

Informujte sa na možnosť skríningového vyšetrenia na odhalenie aneuryzmy brušnej aorty pomocou ultrazvuku u svojho ošetrujúceho lekára alebo priamo v nemocnici na tel čísle: 038/ 7624 111 al. 264

Autor: Monika GeletováSpojovateľka

Telefón:
038/ 762 4111

Kontakty

NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.
Hviezdoslavova 23/3
957 01 Bánovce nad Bebravou